POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności strony internetowej elbud.lukow.pl
obowiązująca od 25 maja 2018 r.

WSTĘP

Cenimy Twoją prywatność, dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności. Dostosowaliśmy ją do standardów RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Administratorem strony internetowej elbud.lukow.pl, a więc także Administratorem danych osobowych jest Elbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Łapiguz 98, 21-400 Łuków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535075 (dalej określona jako Administrator lub Elbud).

Kontakt z Administratorem możesz nawiązać na kilka sposobów:
wysyłając wiadomość e- mail na adres: rodo@elbud.lukow.pl
wysyłając wiadomość w formularzu kontaktowym na stronie Elbud: biuro@elbud.lukow.pl
dzwoniąc na numer: (25) 798 54 56
wysyłając list na adres: 21-400 Łuków ul. Łapiguz 98

Rekomendowanym sposobem nawiązania kontaktu w zakresie Twoich danych osobowych jest kontakt mailowy.

DANE OSOBOWE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA

RODO nakłada na nas obowiązek poinformowania Cię o tym, jakie dane o Tobie zbieramy, w jakim celu, kiedy oraz kto jest odbiorcą Twoich danych.

Na stronie internetowej Elbud dane kontaktowe są zbierane tylko w dwóch formularzach kontaktowych, tj. w oddzielnej zakładce kontakt oraz gdy chcesz zarezerwować mieszkanie. W tym celu należy podać jedynie numer telefonu (w przypadku kliknięcia w opcję zarezerwuj mieszkanie) lub imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu (formularz kontaktowy). Elbud zapisuje też numer IP Twojego komputera. W treści formularza kontaktowego możesz przekazać też inne dane osobowe.

Gdy kontaktujesz się z Elbud za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość automatycznie przekazujesz swój adres-email. W treści maila możesz przekazać też inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda na skontaktowanie się w sprawie rezerwacji mieszkania lub w celu udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie zadane w formularzu kontaktowym lub w mailu. Podanie Twoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z Tobą w związku z chęcią rezerwacji mieszkania lub w celu odpowiedzi na Twoje pytania. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym – nie są profilowane).

Jeżeli – w przypadku kontaktu telefonicznego w sprawie mieszkania – nie zdecydujesz się na skorzystanie z usług Elbud, Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte z bazy Administratora. Twoje zapytanie lub wiadomość mail mogą zaś być archiwizowane przez okres związany z czynnościami podejmowanymi w celu odpowiedzi, tj. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów wynikających z odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, związany z zabezpieczeniem się przed wymienionymi roszczeniami lub zarzutami.

Odbiorcą Twoich danych osobowych może być firma IT w celu serwisowania systemu lub oprogramowania należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych. Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów zaufanych i gwarantujących standardy odpowiadające wymaganiom RODO. Jeśli chcesz dowiedzieć się jaka dokładnie firma IT jest odbiorcą Twoich danych, napisz do nas maila na adres: rodo@elbud.lukow.pl.

TWOJE PRAWA I PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora to:
•   prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,
•   prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
•   prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
•   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – korzystając z tego prawa należy wskazać szczególną sytuację, która w Twojej ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania,
•   prawo do przenoszenia danych – o ile Administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub umowy,
•   prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda,
•   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
Uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami zawartymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z Administratorem np. poprzez mail. Możesz również wybrać inną formę kontaktu wskazaną w punkcie pierwszym niniejszej polityki prywatności. Konieczne może być jednak zweryfikowanie Twojej tożsamości.
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Wyjątkiem może być sytuacja ujawnienia do Google LLC przez Administratora Twojego adresu IP, związana ze stosowanym na stronie internetowej Elbud mechanizmu Google reCAPTCHA. Jego celem jest badanie czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów internetowych, a zatem Twoje dane o adresie IP, mogą być przekazywane do USA.

ZABEZPIECZENIA

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, w tym także przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych.

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.elbud.lukow.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma ELBUD Sp. z o.o. Sp. k., prowadząca działalność pod adresem: ul. Łapiguz 98 Łuków, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8252174821, o nadanym numerze REGON: 360323193, o nadanym numerze KRS: 0000535075, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

Zmiany w  Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.