Mieszkaniówka Wielorodzinna ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyniu Podlaskim